Studentu sports

 

LLU Sporta centrs

Direktors: Jānis Vītols (26552539)

Sporta centra bāzu pārvaldnieks: Vitālijs Golubevs (25427282)

Darbība: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sporta centrs ir LLU ietvaros izveidota struktūrvienība, kas sagatavo un īsteno studiju kursus „Sports”, veic praktisko un metodisko darbu apakšnozarē sporta pedagoģija.

Sporta centra mērķis ir nodrošināt studējošo fiziskās sagatavošanas procesu, iegūstot visas tās fiziskās sagatavotības kompetences un to kopumu, kas palīdz realizēt aktīvas personības mērķus un uzdevumus, kā arī popularizējot veselīgu dzīvesveidu, sekmēt racionālu brīvā laika izmantošanu. LLU Sporta centrā ir iespējams visiem LLU studentiem, darbiniekiem, kā arī jelgavniekiem un pilsētas viesiem izmantot sporta nama pakalpojumus. LLU sporta namā ir pieejama atlētiskās vingrošanas zāle, sporta zāle, fitnesa nodarbības, kā arī peldbaseins. Studentiem obligāti ir jāuzrāda studējošā apliecinošs dokuments.

Detalizēta informācija par sporta nama pakalpojumiem un telpu īri  http://www.llu.lv/lv/sporta-centra-telpu-ire

Kontaktinformācija: 63027563; sports@llu.lv ; http://www.llu.lv/sports 

LLU Cīņas sporta sekcija