Sports skolās

87326

AICINA UZ C KATEGORIJAS TRENERU MĀCĪBĀM
27.08.2018


Jau vairāk kā desmit gadus biedrība "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" (LTTC) realizē C kategorijas treneru mācības. Biedrības komandā strādā izcili sporta nozares profesionāļi, kā rezultātā tā kļuvusi par akreditētu izglītības iestādi. Arī šogad, 12.septembrī uz mācībām aicināti sportisti, treneri vai sporta interesenti, kuri vēlas iegūtu Latvijas valsts atzītu trenera sertifikātu, kas sniedz iespēju likumīgi strādāt par treneri gan privātajā sektorā, gan valsts sektorā sporta nozarē.

LTTC C kategorijas treneru mācību ilgums paredzēts 10 mēnešus ar nodarbību laiku trešdienās no pulksten 10.00 līdz 15.30. Mācību norises vieta - Brīvības gatve 333, Rīga (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija); reflekantiem nepieciešama vidējā izglītība. Mācību maksa 700,00 EUR (mācību maksu var dalīt vairākos maksājumos (līdz 10) - kopējā summa nemainās).

Mācoties "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" programmā:

  • iegūsiet zināšanas no labākajiem sporta nozares teorētiķiem un praktiķiem;
  • varēsiet piekļūt mācību materiāliem, vērtējumiem un veiktajiem maksājumiem elektroniski –  izglītības vadības sistēmā;
  • varēsiet brīvi izmantot plašu sporta zinātnes bibliotēku;
  • iegūsiet prasmes plānot un izstrādāt treniņu gada plānus, novērtēt audzēkņu sagatavotību, izstrādāt sagatavotībai atbilstošus vingrinājumus, kas nodrošina efektīvu iedarbību, attīstīt sporta veidam nepieciešamās fiziskās īpašības u.c.;
  • iegūsiet jaunus kontaktus, kas noderēs trenera darbā;
  • ērti nokļūsiet uz mācībām, jo atrodamies vietā, kur ērti piekļūt gan ar sabiedrisko, gan ar privāto transportu;
  • absolvējot mācības saņemsiet apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

 

Pieteikties mācībām un iegūt sīkāku informāciju var biedrības mājas lapā: http://treneruizglitiba.lv/C-MACIBAS-PIETEIKTIES.  Kontakti uzziņām: birojs@treneruizglitiba.lv, 67556734, 26102413.

Biedrības „Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” C kategorijas sporta speciālistu programma paredzēta sporta speciālistiem un citiem interesentiem, kuriem nav augstākās izglītības sportā, bet kuri vēlas uzsākt vai turpināt darbu par sporta treneri, saskaņā ar 2010.gada 26.janvāra MK noteikumiem Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām.

Biedrība "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" ir akreditēta izglītības iestāde, kuras C kategorijas sporta speciālistu programma ir licencēta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības un kvalitātes valsts dienestā 2010.gada 29.novembrī. 

 

Informācija: Latvijas Treneru tālākizglītības centrs
      Atpakaļ