Sporta veterāni

80667

LATVIJAS "SPĒKA DIENA 2017"
09.09.2017


Lai rosinātu sabiedrību pievērsties veselīgam dzīvesveidam un aktīvi pavadīt brīvo laiku, Latvijas Ielu Vingrotāju biedrība sestdein, 9.septembrī aicināja Latvijas iedzīvotājus uz fizisko aktivitāšu kopumu "SPĒKA DIENA 2017". Šogad pasākumam noteikts jauns formāts - pievilkšanās uzdevums papildināts ar balstu guļus uz apakšdelmiem (planku) un pietupieniem. Jelgavas Spēka punktā, LLU stadionā, kopskaitā piedalījās 38 sievietes un 117 vīrieši, kuri kopā pievilkās 1658 reizes, pietupās – 18 042 reižu un balstā guļus uz elkoņiem (planks) nostāvēja gandrīz sešas stundas.

KOPĒJAIS REZULTĀTS (JELGAVA)

                                                     VĪRIEŠI                                                                                              dalībnieku skaits

Pievilkšanās skaits

1537

104

Pietupienu skaits

11677

39

Planka rezultāts

4:22:32

60

                                                      SIEVIETES                                                                                          dalībnieku skaits

Pievilkšanās skaits

121

17

Pietupienu skaits

6365

21

Planka rezultāts

1:31:59

30

DISCIPLĪNU UZVARĒTĀJI

                                                   VĪRIEŠI

Pievilkšanās

Vladislavs Miļevičs

57 reizes

Planks

Jānis Dūrējs

30 min

Pietupieni

Jānis Geidāns

2310 reizes

                                                   SIEVIETES

Pievilkšanās

Daniela Miļūna

21 reize

Planks

Enija Jungfermane

9:21 min

Pietupieni

Anastasija Vindočikova

2300 reizes

 

PAR SACENSĪBĀM

Sacensību noteikumus papildus izskaidro tiesnesis pirms katras sacensību disciplīnas. Sievietes un vīrieši sacenšas atsevišķā konkurencē. Tiesnesis ir tiesīgs pārtraukt dalībnieka izpildījumu, ja tiek pārkāpti sacensību noteikumi pēc vairākkārtējiem tiesnešu aizrādījumiem. Atbildību par savu veselības stāvokli piedaloties sacensībās uzņemas pats dalībnieks.

PIEVILKŠANĀS SIEVIETĒM

 • Katra sacensību dalībniece pēc tiesneša uzaicinājuma dodas pie pievilkšanās stieņa un pieķeras tam ar rokām apakštvērienā, un pēc signāla sāk pievilkties.
 • Gadījumā, ja divas dalībnieces uzrāda vienādu pievilkšanās reižu skaitu, izšķirošais ir pievilkšanās laiks.
 • Pievilkšanās reize tiek ieskaitīta, ja dalībniece pārceļ zodu pāri stienim un, laižoties lejā, iztaisno rokas vismaz 90 grādu leņķī.
 • Starp pievilkšanās reizēm obligāta vismaz 2 sekunžu pauze. Katra pievilkšanās notiek pēc tiesneša signāla.
 • Aizliegts izdarīt straujas kustības (raustīties, iešūpoties utml.) vai izpildīt jebkādus akrobātiskus elementus. Atļauts pievilkties cimdos.

PIEVILKŠANĀS VĪRIEŠIEM

 • Katrs sacensību dalībnieks pēc tiesneša uzaicinājuma dodas pie pievilkšanās stieņa un pieķeras tam ar rokām virstvērienā, un pēc signāla sāk pievilkties.
 • Gadījumā, ja divi dalībnieki uzrāda vienādu pievilkšanās reižu skaitu, izšķirošais ir pievilkšanās laiks.
 • Pievilkšanās reize tiek ieskaitīta, ja dalībnieks pārceļ zodu pāri stienim un, laižoties lejā, pilnībā iztaisno rokas.
 • Starp pievilkšanās reizēm obligāta vismaz 2 sekunžu pauze. Katra pievilkšanās notiek pēc tiesneša signāla.
 • Aizliegts izdarīt straujas kustības (raustīties, iešūpoties utml.) vai izpildīt jebkādus akrobātiskus elementus. Atļauts pievilkties cimdos.

BALSTS GUĻUS UZ APAKŠDELMIEM

 • Katrs dalībnieks (-ce) pēc tiesneša uzaicinājuma ieņem vietu balstā guļus uz apakšdelmiem uz vingrošanas paklāja.
 • Gadījumā, ja 2 dalībnieki (-ces) uzrāda vienādu laiku, tad izšķirošā ir izpildes kvalitāte – ķermeņa pozīcija.
 • Planka izpildes laikā tiek uzņemts laiks, taču tiesnesis ir tiesīgs pārtraukt izpildījumu, ja dalībnieks (-ce) neievēro tiesneša dotos norādījumus.
 • Visu izpildes laiku augumam jābūt taisnam, kājas atrodas kopā un elkoņi novietoti tieši zem pleciem.
 • Planku izpilda uz maksimālo laiku, cik vien dalībnieks (-ce) ir spējīgs noturēt planku atbilstoši izpildes nosacījumiem.

PIETUPIENS

 • Katrs dalībnieks (-ce) pēc tiesneša uzaicinājuma ieņem pietupienu izpildes vietu.
 • Gadījumā, ja 2 dalībnieki (-ces) uzrāda vienādu pietupienu reižu skaitu, tad izšķirošs ir izpildes laiks.
 • Pietupienus katrs dalībnieks (-ce) izpilda uz reižu skaitu.
 • Katrs pietupiens tiek izpildīts ar 2 sekunžu pauzi, pēc tieneša signāla.
 • Tiesnesis ir tiesīgs pārtraukt izpildi vai neieskaitīt reizi, ja dalībnieks (-ce) neievēro izpildes nosacījumus.
 • Izpildes laikā rokas atrodas priekšā taisnas un pietupienu veic līdz 90 grādu leņķim, kājas atrodas plecu platumā un papēži netiek atrauti no zemes.

"Spēka dienas 2017" galvenie uzdevumi ir veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu vietējo iedzīvotāju vidū, noskaidrot spēcīgāko un aktīvāko pašvaldību, apbalvot katra novada spēcīgākos Eiropas Sporta nedēļas atklāšanas ceremonijas laikā.  Uzziņai: www.spekadiena.lv

 

 

Informācija: Sporta servisa centrs

 
      Atpakaļ