Izsoles/ konkursi

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” izsludina “Kafejnīcas telpu sporta hallē Mātera ielā 44a, Jelgavā nomas tiesību izsoli”.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2014.gada 16.jūlijam, plkst.15:00 pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” birojā Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 2.stāvā.

Objekts tiek iznomāts sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

Ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” birojā Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 2.stāvā darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00 un mājas lapā www.sports.jelgava.lv

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju pr izsoli – komisijas sekretāre Elita Trukšāne, tālrunis 63027504, fakss 63027503, e-pasts Elita.Truksane@sports.jelgava.lv 

Saistītie dokumenti:

Noteikumi 

Izsoles rezultāti

Izsoles datums: 2014.gada 16.jūlijā

- Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva:  SIA „Alis Burg” (reģ.nr. 43603043609)

- Nosolītā nomas maksa: 3,00 euro (trīs euro) bez pievienotās vērtības nodokļa par 1m2 (vienu kvadrātmetru) kafejnīcas telpu sporta hallē Mātera ielā 44a, Jelgavā ar kopējo platību 45,4 m2

Publicēts: 17.07.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------