Dažādi

39231

REALIZĒTS PROJEKTS "VESELI JAUNIEŠI"
09.07.2013


 

 

 

 

Sekmīgi realizēts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekts „Veseli jaunieši” (One healthy team). Veselīga dzīvesveida četrās nometnēs pulcējās 102 dalībnieki no Jelgavas un Šauļu pilsētām. 

Atbilstoši projekta mērķim, deviņdesmit latviešu un lietuviešu bērni (zēni un meitenes vecumā no 11 – 13 gadiem), kā arī divpadsmit treneri, piedalījās veselīga dzīvesveida projektā "Veseli jaunieši". Laika posmā no 2012.gada 25.jūnija līdz 2013.gada 10.februārim tika organizētas četras projekta nometnes (2 vasaras, 2 ziemas) Jelgavas un Šauļu pilsētās. Paralēli dažādu fizisku aktivitāšu apgūšanai (spēka, izturības, veiklības, koordinācijas u.c. attīstoši vingrinājumi) un teorētisko nodarbību apmeklēšanai (veselīgs uzturs u.c.), projekta dalībnieki guva pieredzi starpkultūras procesu mijiedarbībā.

PAR PROJEKTU

Projekta mērķis - veicināt ne tikai fiziski aktīvu un veselu jauniešu attīstību, bet arī humānu un izglītotu sabiedrības veidošanos. Šajā projektā sports - futbols - ir līdzeklis ar kura palīdzību jaunieši iemācās labo praksi, lai novērstu sociālo atstumtību un apgūst ne tikai fiziski spēcīga, bet arī garīgi vesela jaunieša attīstības modeli.

Nometņu process tika veidots un vadīts attiecīgo nozaru speciālistu uzraudzībā, īstenojot piedāvātā modeļa aktivitātes - semināri par veselīgu dzīvesveidu un uzturu; lekcijas par UEFA programmām pret diskrimināciju, „fair play”, futbola noteikumiem; futbola treniņi; rīta rosme - aerobikas nodarbības; ekskursijas; kultūras pasākumu apmeklējums; fiziskās sagatavotības treniņi u.tml. Projekta laikā bērni un treneri kļuva par vienu komandu, sabiedrības grupu, kurai bija iespēja ne tikai veicināt savstarpējo sapratni, bet arī iemācīties sabalansēt ikdienai nepieciešamās fiziskās aktivitātes un uzturu. 

INFORMĀCIJA PAR NOMETNĒM

REZULTĀTS 

Projekta laikā jaunieši apguva piedāvāto veselīga dzīvesveida modeli un veselīga dzīvesveida priekšnoteikumus, ko veiksmīgi varēs pielietot savā ikdienas dzīvē. Projekta dalībnieku veselības stāvoklis uzlabojies un tas kalpo kā aicinājums un piemērs plašākām sabiedrības grupām ilgtermiņā veidot līdzīgas nometnes.

Viens no projekta partneru uzdevumiem bija izstrādāt elektronisko rokasgrāmatu, kurā apkopoti projekta rezultāti  (metodisks uzskates materiāls), kas palīdzētu pilnveidot līdzīgas aktivitātes arī citās darbības sfērās. 

"VESELI JAUNIEŠI" ROKASGRĀMATA 

 

Projekta kopējais finansējums 155 880.00 EUR; ERAF līdzfinansējums ir 132 498.00 EUR. Plānotais īstenošanas laiks 15 mēneši (2012.gada aprīlis līdz 2013.gada jūlijs) Projekta partneri: Jelgavas pašvaldības iestāde „Sporta servisa centrs” (vadošais partneris) un Šauļu futbola akadēmija.

 

Informācija: Sporta servisa centrs
      Atpakaļ