Dažādi

25993

"VESELI JAUNIEŠI" OTRĀ NOMETNE
26.08.2012


 

 

 

 

No š.g. 22. – 26.augustam, Jelgavā aizvadīta otrā projekta „Veseli jaunieši” (One healthy team) veselīga dzīvesveida vasaras nometne. Piecu dienu garumā dalībnieki no Jelgavas un Šauļu pilsētām kopīgi sportoja un apguva vērtīgas teorētiskas zināšanas.

Zemgales olimpiskā centra sporta bāzē deviņdesmit latviešu un lietuviešu bērni, vecumā no 11 – 13 gadiem, kopā ar treneriem ik dienu intensīvi piedalījās dažādās fiziskās aktivitātēs un apmeklēja noderīgas lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, godīgas spēles principu ievērošanu, sagatavošanos treniņiem un spēlēm, kā arī par sporta ietekmi uz personības veidošanās procesu.

Papildus rīta vingrošanām, daudzveidīgiem treniņiem, lekcijām un interesantiem sporta spēļu elementu konkursiem, bērni labprāt attīstīja domāšanu, piedaloties galda spēļu turnīros un foto orientēšanās spēlēs. Ar lielu prieku nometnes dalībnieki devās ekskursijā Sv.Trīsvienības baznīcas tornī un apmeklēja „XII Vispārējos Latvijas Pena, maizes un medus svētkus”. Īpašu sajūsmu gan mājiniekos, gan lietuviešos izraisīja interesantā un asprātīgā „X Rasa Piena paku laivu regate”. 

Jelgavas puses projekta trenera Jāņa Čaplinska komentārs: „Aizvadīta aktīva un piepildīta nometne. Bērni labi iepazinuši viens otru no iepriekšējās reizes, tādēļ vairāk un drošāk savstarpēji komunicē. Šī noteikti ir laba pieredze ikvienam tās dalībniekam, jo paralēli fiziskām aktivitātēm, tiek iegūtas noderīgas teorētiskās zināšanas, kuras var pielietot jau tagad. Lai vairāk veicinātu veselu bērnu attīstību, lielāku uzmanību veselībai vajadzētu pievērst arī skolās – pamīšus obligātās mācību vielas apguvei sporta nodarbībās, jāmudina un jāiesaista aktīvā, lietderīgā brīvā laika pavadīšanā."

Projekta ziemas nometne notiks Šauļos, laika posmā no š.g. 7. - 9.decembrim, bet noslēdzošā nometne plānota nākamā gada februārī Jelgavā.

Foto no otrās nometnes apskatāmi sadaļā „Galerija”

Uzziņai

Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013.gadam projekta „Veseli jaunieši” mērķis ir veicināt ne tikai fiziski aktīvu un veselu jauniešu attīstību, bet arī humānu un izglītotu sabiedrības veidošanos. Šajā projektā sports - futbols ir līdzeklis ar kura palīdzību jaunieši iemācās labo praksi, lai novērstu sociālo atstumtību un apgūst ne tikai fiziski spēcīga, bet arī garīgi vesela jaunieša attīstības modeli.

Projekta laikā bērni un treneri kļūs par vienu komandu, sabiedrības grupu, kurai būs iespēja ne tikai veicināt savstarpējo sapratni un starpkultūru apmaiņu, bet arī iemācīsies sabalansēt ikdienai nepieciešamās fiziskās aktivitātes un uzturu.  Rezultātā, jaunieši būs apguvuši piedāvāto veselīga dzīvesveida modeli un to veiksmīgi varēs pielietot arī savā ikdienas dzīvē. Projekta dalībnieku veselības stāvoklis būs uzlabojies un tas kalpos kā aicinājums un piemērs plašākām sabiedrības grupām ilgtermiņā veidot līdzīgas nometnes.

Par pirmo nometni Šauļos var lasīt šeit.

 

Informācija: Sporta servisa centrs 
      Atpakaļ