Dokumenti

 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "SPORTA SERVISA CENTRS" (SSC):

                            

Logo izmantojams reklāmas rakstos (afišās), saskaņojot to ar Sporta servisa centru! 

Logo pieejams dažādos faila formātos (informācijai: sports@sports.jelgava.lv )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAR SPORTA KLUBU UN SPORTISTU ATBALSTAM PAREDZĒTO PAŠVALDĪBAS BUDŽETA

LĪDZEKĻU SADALES KĀRTĪBU JELGAVAS PILSĒTĀ:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAR SSC INTERNETA VIETNI

Interneta vietnes apkalpošanu un uzturēšanu nodrošina Websoft.lv

Interneta vietne satur oriģinālmateriālus, kā arī atvasinātus materiālus no citiem resursiem (ar atsauci uz avotu).

SSC neuzņemas atbildību par pārpublicēto informāciju no sadarbības partneru vai citu informācijas nosūtītāju materiāliem.

Interneta vientē publicētais saturs ir aizsargājams atbilstoši normatīvajiem aktiem. 

Interneta vietnē esošo informatīvo, foto vai cita veida materiālu kopēšana, arhivēšana, pārveidošana vai pārpublicēšana citos drukātos vai elektroniskos medijos bez SSC rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

Informācijas izmantošana nekomerciālos nolūkos ir pieļaujama saskaņā ar Autortiesību likumu, ievietojot atsauci uz www.sports.jelgava.lv