Arhīvs

83341

UZŅEMŠANA C KATEGORIJAS TRENERU MĀCĪBĀM
01.01.2018


Vairāk kā desmit gadus biedrība "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" (LTTC) realizē C kategorijas treneru mācības, kas paredzētas sporta speciālistiem, kuriem nav augstākās izglītības sportā, bet kuri vēlas uzsākt vai turpināt darbu par sporta treneri. Arī 2018.gadā LTTC aicina mācībām pievienoties sportistus, trenerus vai sporta interesentus, lai iegūtu Latvijas valsts atzītu trenera sertifikātu, kas sniedz iespēju likumīgi strādāt par treneri gan privātajā sektorā, gan valsts sektorā sporta nozarē.  

LTTC mācību programmas kvalitāti atzinīgi novērtējuši gan sporta nozares profesionāļi, gan izglītības nozares profesionāļi, kā rezultātā esam kļuvuši par akreditētu izglītības iestādi.

Mācību sākums: 2018.gada 12.janvārī;

Mācību ilgums: 6 mēneši;

Mācību laiks: piektdienas, sestdienas - plkst. 10.00–15.30;

Mācību maksa: 700 EUR (mācību maksu var dalīt vairākos maksājumos (līdz 6) – kopējā summa nemainās);

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība un pieredze izvēlētajā sporta veidā;

Mācību norises vieta: Brīvības gatve 333, Rīga (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija);

Mācību forma: teorētiskās lekcijas;

Mācību noslēgums: 2018.gada jūnijs

Mācību priekšmeti:

 • Anatomija;
 • Sporta fizioloģija;
 • Sporta psiholoģija;
 • Sporta pedagoģija;
 • Sporta treniņu teorija;
 • Sporta medicīna;
 • Sportistu uzturs;
 • Trenera prakses projekta izstrāde izvēlētajā sporta veidā.

Iegūstamās vērtības:

 • iegūsiet zināšanas no labākajiem sporta nozares teorētiķiem un praktiķiem;
 • saņemsiet katras lekcijas prezentācijas un izdales materiālus;
 • varēsiet piekļūt mācību materiāliem, vērtējumiem un veiktajiem maksājumiem elektroniski –  izglītības vadības sistēmā;
 • varēsiet brīvi izmantot plašu sporta zinātnes bibliotēku;
 • iegūsiet prasmes plānot un izstrādāt treniņu gada plānus, novērtēt audzēkņu sagatavotību, izstrādāt sagatavotībai atbilstošus vingrinājumus, kas nodrošina efektīvu iedarbību, attīstīt sporta veidam nepieciešamās fiziskās īpašības u.c.;
 • iegūsiet jaunus kontaktus, kas noderēs trenera darbā;
 • ērti nokļūsiet uz mācībām, jo atrodamies vietā, kur ērti piekļūt gan ar sabiedrisko, gan ar privāto transportu;
 • absolvējot mācības saņemsiet apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, kas nepieciešama, lai kārtotu C kategorijas eksāmenu un kļūtu par sertificētu treneri.

Kontakti uzziņām: birojs@treneruizglitiba.lv, 67556734, 26102413.

Biedrības "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" C kategorijas sporta speciālistu programma paredzēta sporta speciālistiem un citiem interesentiem, kuriem nav augstākās izglītības sportā, bet kuri vēlas uzsākt vai turpināt darbu par sporta treneri, saskaņā ar 2010.gada 26.janvāra MK noteikumiem Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām".

Biedrība "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" ir akreditēta izglītības iestāde, kuras C kategorijas sporta speciālistu programma ir licencēta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības un kvalitātes valsts dienestā 2010.gada 29.novembrī.

 

 

Informācija: LTTC

 
      Atpakaļ