Arhīvs

81376

OLIMPISKĀS DIENAS ZĪMĒJU KONKURSS
03.10.2017


Septembra vidū Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar vietējām pašvaldībām organizēja "Olimpiskā diena 2017" aktivitātes, kur ikvienu iedzīvotāju aicināja izmanot savas iespējas sportot brīvā dabā. Paralēli sportiskām nodarbēm, bērni un jaunieši varēja piedalītes arī vairākos radošojos konkursos par tēmu "Mana sporta zāle dabā!". Tā zīmējumu konkursam Jelgavā tika iesniegts 21 autora darbs, kas līdz septembra beigām bija apskatāms izstādē T/C "Pilsētas pasāža" 2.stāvā. Pēc balsošanas rezultātu apkopošas zināms, ka par šī gada labāko Jelgavas pilsētas darbu izvēlēts Jelgavas 2.internātpamatskolaks 6.klases audzēknes Kristīnes Oļhovikas zīmējums, kas tiks sūtīts LOK žūrijai tālākai vērtēšanai.

Jelgavas Sporta servisa centra aicinājumam - iesaistīties zīmējuma konkursa balsošanā - atsaucās daudz jelgavnieku un kopskaitā tika saņemti 538 derīgi balsojumi. Lielāko balsu skaitu (88 balsis) saņēma Kristīnes Oļhovikas zīmējums, otrs veiksmīgākais ar 85 balsīm Jelgavas 6.vidusskolas 6.klases skolnieka Ņikitas Tijuša darbs, bet 3.vietā ar 84 balsīm Jelgavas 3.sākumskolas 5.klases audzēknes Paulas Somas zīmējums.

Godalgoto vietu autori tiks apbalvoti ar vērtīgām pārsteigumu balvām, bet visi pārēji izstādes dalībnieki saņems pateicības (balvas zīmējumu autoriem tiks nogādātas attiecīgajās mācību iestādēs).

1.vieta -Kristīne Oļhovika

2.vieta -Ņikita Tijušs

3.vieta - Paula Soms

 ESEJU KONKURSS

Savukārt, Jelgavas pilsētas eseju konkursam "Mana sporta zāle dabā!" tika iesniegti divi darbi, kur par veiksmīgāko tika atzīts Jelgavas Spīdolas ģimnāzjas 8.soc  klases skolnieces Līvas Ašmanes radošais darbs (tiks sūtīts LOK). Arī šī konkursa dalībnieki tiks apbalvoti ar pārsteiguma balvām.

Uzziņai

Zīmējumu konkursā piedalījās pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni (līdz 6. klasei ieskaitot). Visi Jelgavas izstādē redzamie darbi tika veidoti uz A4 formāta lapas un atbilda konkursa tēmai - pēc darbu izvērtēšanas izglītības iestādēs, jelgavnieku vērtējumam nodoti labākie darbi. 

LOK visu radošu konkursu uzvarētājus noteiks 2017.gada 12.oktobrī. 

"Olimpiskā diena 2017" radošos konkursus organizē Latvijas Olimpiskā komiteja. Konkursus atbalsta Jelgavas Sporta servisa centrs un pilsētas izglītības iestādes. 

 

 

Informācija: Sporta servisa centrs      Atpakaļ